Phạm Hữu Lợi
ThS.Phạm Hữu Lợi
Phó Trưởng phòng
Họ và tên Phạm Hữu Lợi
Đơn vị Phòng Thí nghiệm Địa - Tin học
Chức vụ Phó Trưởng phòng
Năm sinh 1979
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 0916.050709
Số điện thoại di động 0916.050709
Email phamhuuloi@humg.edu.vn