Khoa Công nghệ Thông tin

Điện thoại: (84-24) 3838-7570

Email: congnghethongtin@humg.edu.vn


Khoa Cơ - Điện

Văn phòng: P.605 - Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (8424) 37523432

Email: codien@humg.edu.vn; khoacodienmdc@gmail.com


Khoa Dầu khí

Điện thoại: (+84 024)38387569

Email: daukhi@humg.edu.vn


Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất

Văn phòng: Tầng 4, Nhà C 12 tầng, Khu A - Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Điện thoại: 04. 38387567

Fax: 04. 38387567

Email: diachat@humg.edu.vn


Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

Văn phòng: Phòng C12.08 nhà C12 tầng khu A Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Điện thoại: 0243.8387566

Email: kinhte-qtkd@humg.edu.vn


Khoa Mỏ

Văn phòng: P.507, 509, 511 - Nhà C12 tầng Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Điện thoại: (84-4) 3838-7565

Email: khoamo@humg.edu.vn


Khoa Môi trường

Văn phòng: Phòng 607 - Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Điện thoại: (84-24) 37525052

Email: moitruong@humg.edu.vn


Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai

Văn phòng: Tầng 10, nhà C12 tầng khu A Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Điện thoại: +84-24.38387568

Email: tracdiabando-quanlydatdai@humg.edu.vn


Khoa Xây dựng

Văn phòng: Tầng 6, Nhà C12 tầng Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Điện thoại: (84-4) 37522472

Email: khoaxaydung@humg.edu.vn


Khoa Khoa học cơ bản

Văn phòng: Phòng 11.03, Tầng 11 nhà C12 khu A Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38387564

Email: khoahoccoban@humg.edu.vn