Tống Thị Thanh Hương
PGS.TSTống Thị Thanh Hương
Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa, Cán bộ giảng dạy, Phó Trưởng khoa
Họ và tên Tống Thị Thanh Hương
Đơn vị Khoa Dầu khí, Hội đồng Khoa, Bộ môn Lọc - Hóa dầu
Chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa, Cán bộ giảng dạy, Phó Trưởng khoa
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 02437520219
Email tongthithanhhuong@humg.edu.com
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. A novel method for synthesis of beta zeolite from borosilitates, Journal of Catalysis and Adsorption, 4, 2, 4, 2016

2. Nghiên cứu quá trình tạo nhiên liệu lỏng từ dầu thực vật thải trên cơ sở xúc tác FCC thải được hoạt hoá, Tạp chí xúc tác và hấp phụ, 2015

3. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình tạo nhiên liệu lỏng từ dầu thực vật thải trên xúc tác oxit kim loại, Tạp chí xúc tác và hấp phụ, 2015

4. Nanoparticle dissolution of zeolites in dimethyl formamide solvent, Proceeding of Scientific Conference on Oil Refining and Petrochemical Engineering, 2014

5. Nghiên cứu đặc tính hấp phụ của bentonit biến tính trên các dung môi khác nhau, Tạp chí hóa học và ứng dụng, 2013

6. Nghiên cứu tổng hợp beta-zeolit theo phương pháp xử lý sau tổng hợp, Tạp chí hóa học và ứng dụng, 2013

7. Nghiên cứu khả năng hấp phụ phenol trong nước trên bùn đỏ thô, Kỷ yếu Hội nghị Hoá học toàn quốc lần thứ 6, Hà Nội tháng 11/ 2013, 2013

8. Coordination transformation of framework boron atoms in beta borosilicate upon the dehydration/hydration treatments studies by solid state NMR spectroscopy (Part 2), Journal of Catalysis and Adsorption, 2013

9. Coordination transformation of framework boron atoms in beta borosilicate upon the dehydration treatments studies by solid state NMR spectroscopy (part 1), Journal of Catalysis and Adsorption, 2013

10. Khảo sát hệ xúc tác dị thể cho phản ứng tổng hợp biodiesel từ dầu bông (Examining and finding the high active catalysts for transtesterification of cotton oil into biodiesel), Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 2011

11. Ứng dụng phương pháp gel khô có tác nhân tạo mầm hoặc chất tạo cấu trúc để tổng hợp zeolite (A dry-gel conversion with a seed or structure directing agent for zeolite synthesis), Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 2011

12. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng tổng hợp Biodiesel từ nguồn dầu thực vật thông dụng trên hệ xúc tác dị thể, Tạp chí Hóa học, 2011

13. Tổng hợp zeolite beta giàu nhôm bằng phương pháp gel khô, Tạp chí Hóa học, 2011

14. Sự thay đổi vị trí boron trung tâm và đặc tính của beta boronsilicat zeolite, Tạp chí Hóa học, 2011

15. Preparation and Structural Characterization of Borosilicate Containing Molecular Sieves, Journal of Chemistry, 2011

16. Vai trò của zeolite trong công nghiệp lọc dầu (Position of zeolites in petroleum refining)., Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chấ, 2009

17. Tổng hợp beta boronsilicat zeolit trong môi trường kiềm khi không có mặt cation kim loại kiềm, (Convenient synthesis of beta boronsilicates zeolite in basic media without alkali metal cations), Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 2009

18. Đặc điểm cấu trúc của zeolite beta và một số ứng dụng của zeolite beta trong công nghiệp lọc hóa dầu (Characterization of zeolite beta and application of zeolite beta in petrochemical and refining industry), Tạp chí Dầu khi, 2007