Lê Minh Thống
GV. TSLê Minh Thống
Phó Bí thư Đảng ủy Khoa, Phó Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Lê Minh Thống
Đơn vị Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Đảng ủy Khoa, Hội đồng Khoa, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Địa chất - Dầu khí
Chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khoa, Phó Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1981
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 043 5580550
Số điện thoại di động 0983672005
Email leminhthong@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Lê Minh Thống, Bộ môn QTDN Địa chất - Dầu khí, Khoa Kinh tế QTKD, Đại học Mỏ Địa chất, Hà Nội