Phạm Ngọc Tuấn
GV. ThS.Phạm Ngọc Tuấn
Uỷ viên BCH, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Ngọc Tuấn
Đơn vị Chi Đoàn Cán Bộ, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp Địa chất - Dầu khí
Chức vụ Uỷ viên BCH, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1987
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438383603
Số điện thoại di động 0919090689
Email phamngoctuan1987@gmail.com