Vũ Trung Tiến
GVC.TSVũ Trung Tiến
Cán bộ giảng dạy, Phó Trưởng khoa
Họ và tên Vũ Trung Tiến
Đơn vị Khoa Mỏ, Bộ môn Khai thác Hầm lò
Chức vụ Cán bộ giảng dạy, Phó Trưởng khoa
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438388821
Số điện thoại di động 0962541568
Email vutrungtien@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Vũ Trung Tiến, Khoa Mỏ, Trường đại học Mỏ - Địa chất

Số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. 张志强,赵红超,张晓雷,Trung Tien Vu,帕如克•帕尔哈提,李鹏飞, 低透性煤层气储层循环冻融增透技术研究, 煤岩技术, 34, 11, 144-146, 2015

2. 程正刚,武忠进,姜海军, 掘进工作面预注浆堵水技术的数值模拟, 煤炭科技, 1, 1, 49-51, 2013

3. 曹胜根,姜海军,王福海,程正刚,武忠进, 采场上覆坚硬岩层破断的数值模拟研究, 采矿与安全工程学报, 30, Số 2, 205-210, 2013

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Vũ Trung Tiến, Nghiên cứu quy luật sập đổ của vách gần gương lò chợ khai thác cơ giới hóa đồng bộ thu hồi than nóc và các phương pháp điều khiển, Tạp chí công nghiệp mỏ, Số 6, 19-24, 2015

2. Đỗ Anh Sơn; Vũ Trung Tiến; Nguyễn Văn Quang, Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật ngăn ngừa hiện tượng tụt nóc khi đào lò qua vỉa than và vùng đất đá mềm yếu tại mỏ than Hà Lầm, Tạp chí Công nghiệp mỏ, Số 4, 62 -65, 2014

3. Vũ Trung Tiến, Đỗ Anh Sơn, Nguyên nhân hiện tượng tụt nóc lở gương cục bộ trong lò chợ khai thác cơ giới hóa đồng bộ và các biện pháp phòng ngừa, Tạp chí Công nghiệp mỏ, Số 6, 26 -29, 2014

4. Vũ Trung Tiến, Đỗ Anh Sơn, Nguyễn Văn Quang, Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật ngăn ngừa hiện tượng lở gương bằng hóa chất DMT- 601 A/B trong lò chợ cơ giới hóa ở công ty than Khe Chàm, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, Số 47, 52-56, 2014

5. Trần Văn Thanh, Vũ Trung Tiến, Tổ chức sản xuất hợp lý trong lò chợ dài khi khấu than bằng máy liên hợp, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, Số 23, 66-70, 2008

6. Vũ Trung Tiến, Đỗ Văn Viên, Nghiên cứu giải pháp điều khiển đá vách ban đầu hợp lý cho lò chợ dài tại Công ty 86, Tổng Công ty Đông Bắc, Tạp chí Công nghiệp mỏ, Số 1, 2019, 14- 20, 0

7. Vũ Trung Tiến, Nguyễn Văn Ngọc, Đề xuất và áp dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ khai thác hợp lý cho điều kiện một số mỏ hầm lò thuộc Tổng Công ty Đông Bắc, Tạp chí Công nghiệp mỏ, số 3, 2018, 27-33, 0

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Vu Trung Tien, Do Anh Son, Nguyen Van Quang, Research on the application of the control solutions for the weak and loose roof in the fully machanized longwall, International conferences on earth sciences and sustainable geo-resources development (ESASGD 2016). Session: Advances in Mining and Tunneling (ICAMT 2016). HaNoi university of mining and geology, 92 - 95, 2016

2. Vu Trung Tien, Research on selective mining technology by coal cutting machine for thick, gently sloping seams of Vang Danh mine in Quang Ninh province, International conferences on earth sciences and sustainable geo-resources development- ESASGD 2016. Session: Advances in Mining and Tunneling (ICAMT 2016). HaNoi university of mining and geology, 254- 260, 2016

3. VU Trung Tien, DO Anh Son, NGUYEN Van Quang, Study on the thick and hard roof control method in the longwall of Quang Hanh coal mine in Quang Ninh province, International Conference on advandes in mining and tunneling, Vung Tau, 153- 157, 2014

4. Tran Van Thanh, Vu Trung Tien, Nguyen Ngoc Binh, Le Duc Vinh, Applied research of mining technology by plough-scraper to the conditions of Ha coal seam of Mongduong mine from -100 to -160 levels, International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, 84 -89, 2008

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Vũ Trung Tiến, Phạm Đức Hưng, Đỗ Anh Sơn, Những sự cố thường gặp tại một số lò chợ khai thác cơ giới hóa đồng bộ ở vùng than Quảng Ninh và những biện pháp khắc phục, Hội nghị toàn quốc Đại học Mỏ - Địa chất, 2018, 163 - 167, 2018

2. Vũ Trung Tiến, Đỗ Anh Sơn, Nghiên cứu quy luật hiện tượng lở gương trong lò chợ khai thác cơ giới hóa đồng bộ thu hồi than nóc và các biện pháp phòng ngừa, Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XXV. Hội khoa học công nghệ mỏ Việt Nam, 232 -236, 2016

3. Lại Kim Bảng, Vũ Trung Tiến, Giá mỏ một bài toán kinh tế môi trường, Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ XVIII. Hội khoa học công nghệ mỏ Việt Nam, 117- 118, 2007

Bài báo hội nghị trường

1. Vũ Trung Tiến, Phan Duy Chắt, Trương Văn Lợi, Đáng giá công tác áp dụng thử nghiệm lò chợ cơ giới hóa đồng bộ tại công ty than Khe Chàm, hội nghị khoa học trường đại học Mỏ- Địa chất lần thứ 17 (Quyển I), 36 – 41, 2006

2. Nguyễn Văn Sung, Nguyễn `Cao Khải, Đỗ Anh Sơn, Vũ Trung Tiến, Áp dụng phương pháp đồ thị tính toán liên hợp quạt cho mạng gió mỏ than Mạo Khê, Hội nghị khoa học trường đại học Mỏ- Địa chất lần thứ 17 (Quyển I), 26 – 30, 2006