Lê Đức Tình
PGS.TSLê Đức Tình
Thành viên Hội đồng Trường, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Phó Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Khoa, Chủ tịch Hội đồng Khoa, Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, Trưởng khoa, Bí thư chi bộ
Họ và tên Lê Đức Tình
Đơn vị Hội đồng Trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai, Đảng ủy Khoa, Hội đồng Khoa, Bộ môn Trắc địa Công trình, TT NC Ứng dụng Công nghệ mới Trắc địa - Bản đồ
Chức vụ Thành viên Hội đồng Trường, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Phó Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Khoa, Chủ tịch Hội đồng Khoa, Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, Trưởng khoa, Bí thư chi bộ
Năm sinh 1978
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04.38384004
Số điện thoại di động 0988959681/0912296180
Email tinhtdct@gmail.com