Vũ Thị Hiền
GV. ThS.Vũ Thị Hiền
Phó Bí thư chi đoàn cán bộ, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Vũ Thị Hiền
Đơn vị Chi Đoàn Cán Bộ, Bộ môn Kinh tế cơ sở
Chức vụ Phó Bí thư chi đoàn cán bộ, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1987
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02437550805
Số điện thoại di động 0986.161.634
Email vuthihien@humg.edu.vn