Nguyễn Đức Khoát
PGS.TSNguyễn Đức Khoát
Ủy viên BTV Đảng ủy Trường, Trưởng bộ môn, Trưởng phòng, Thư ký HĐ KHĐT Trường, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Đức Khoát
Đơn vị Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Đảng bộ, Phòng Đào tạo Đại học, Hội Đồng Khoa Cơ - Điện, Bộ môn Tự động hóa XN Mỏ và Dầu khí
Chức vụ Ủy viên BTV Đảng ủy Trường, Trưởng bộ môn, Trưởng phòng, Thư ký HĐ KHĐT Trường, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1976
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437550643
Địa chỉ Email nguyenduckhoat@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Đức Khoát, Phạm Thị Thanh Loan, Control configurations of distillation culumn, Journal of Mining and Earth Sciences, 2016

2. Phạm Thị Thanh Loan, Nguyễn Đức Khoát, Nghiên cứu khảo sát động học tháp chưng cất dầu khí, Công nghệ mỏ, 3, 2015

3. Nguyễn Đức Khoát; Khổng Cao Phong, Hệ thống quản lý và giám sát tiêu thụ điện năng, Tự động hoá ngày nay, 2013

4. Nguyễn Đức Khoát, Nguyễn Thế Lực, Thiết kế bộ điều khiển logic khả trình, Tự động hoá ngày nay, 2013

5. Nguyễn Đức Khoát, Xây dựng và mô phỏng bộ điều khiển số cho hệ thống tự động sử dụng truyền động thủy lực, Tạp chí công nghiệp Mỏ, 2012

6. Nguyễn Đức Khoát, Hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong khai thác mỏ lộ thiên, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, 2012

7. Xây dựng và mô phỏng bộ điều khiển đa thức số cho đối tượng máy cán thép trong công nghiệp, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 29-33, 2012

8. Nguyễn Đức Khoát, Phân tích xác định lực hút và lực tiếp tuyến của động cơ đồng bộ tuyến tính, Tạp chí Cơ khí, 58-64, 2012

9. Nguyễn Đức Khoát, Xây dựng và mô phỏng bộ điều khiển số cho đối tượng lò nhiệt trong công nghiệp luyện kim, Tạp chí Cơ khí, 51-57, 2012

10. Nguyễn Đức Khoát, Cảm biến điện dung cho việc điều khiển giữ khoảng cách khe hở và góc nghiêng, Tạp chí Cơ khí, 13-20, 2012

11. Nguyễn Đức Khoát, Xây dựng và mô phỏng bộ điều khiển số máy cán thép trong công nghiệp, Tạp chí công nghiệp Mỏ, 1-5, 2011

12. Nguyễn Đức Khoát, Giải thuật Genetic trong điều hành vận tải trên mỏ lộ thiên, Tạp chí công nghiệp Mỏ, 22-23, 2011

13. Nguyễn Đức Khoát, Xây dựng phần mềm giao diện người máy HMI sử dụng cho hệ thống giám sát SCADA trong ngành Mỏ, Tạp chí công nghiệp Mỏ, 20-22, 2011

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyen Duc Khoat, Bui Xuan Nam, A real-time regulation model in multi-agent decision support system for open pit mining, 12th International Symposium Continuous Surface Mining Date: 22th-24th September 2014 Location: Aachen, Germany, , 2014

2. Nguyễn Đức Khoát, Khổng Cao Phong, Vũ Huy Hoàng, The applications of sensor networks in the mining industry, Advances in Mining and Tunneling, , 2014

3. Nguyễn Đức Khoát, Phạm Minh Hải, A network of wireless temperature sensors based on the zigbee protocol, Advances in Mining and Tunneling, , 2014

4. Nguyen Duc Khoat, Bui Xuan Nam, Nguyen Phu Minh Vuong, Multi-Agent decision support system for open pit mining, The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, , 2012

5. Nguyễn Đức Khoát, Decision support system for open pit mining, International mining conference Advanced mining for sustainable development. Ha long, 23-25 Sep 2010, , 2010

6. Nguyễn Đức Khoát, Lighting solutions for saving energy in mines, Proceedings of the International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 20-21, 2008. Publishing House for Science and Technology, , 2008

7. Nguyễn Đức Khoát, Lighting solutions for saving energy in mines, Proceedings of the International Conference on Advances in Mining and Tunneling. Hanoi, August 20-21, 2008., 49-54, 2008

8. Nguyễn Đức Khoát, The real time stop- skipping in the urban transportation networks, MCPL 2007, 4th IFAC Conference on Management and Control of Production and Logistics. SibiuRomania, 27-30 Sep 2007, , 2007

9. Nguyễn Đức Khoát, Rescheduling In The Urban Transportation Networks 2, International Conference on Service Systems and Service Management. TroyesFrance, 25-27 Oct 2006, , 2006

10. Nguyễn Đức Khoát, Rescheduling In The Urban Transportation Networks 1, IMACS Multiconference on computational Engineering in Systems Application. Beijing, 4-6 Oct 2006, , 2006

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Đức Khoát, Phạm Minh Hải, Phương pháp xây dựng bộ điều khiển số trong công nghiệp, Tuyển tập báo cáo - Hội nghị khoa học lần thứ 20 Đại học Mỏ-Địa Chất., , 2012

2. Nguyễn Đức Khoát, Fpga (fieldprogrammable gate array) và Ứng dụng trong tự động hóa, Tuyển tập báo cáo - Hội nghị khoa học lần thứ 19, Đại học Mỏ - Địa chất, 41-45, 2010

3. Nguyễn Đức Khoát, Ứng dụng WINCC trong mô phỏng offline các qúa trình tự động trong công nghiệp, Tuyển tập báo cáo - Hội nghị khoa học lần thứ 18, Đại học Mỏ-Địa Chất, 248-251, 2008