Nguyễn Anh Nghĩa
PGS.TS. GVCCNguyễn Anh Nghĩa
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Anh Nghĩa
Đơn vị Bộ môn Điện khí hóa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1950
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0903 297 462
Email nguyenanhnghiamdc@yahoo.com
Sách đã xuất bản
Giáo trình

1. Nguyễn Anh Nghĩa (Chủ biên), Trần Bá Đề, Giảo trình Điện khí hóa mỏ, Giao thông vận tải, 2008

2. Nguyễn Anh Nghĩa, Rơle bảo vệ trong hệ thống điện mỏ, Giao thông vận tải, 2006

3. Nguyễn Anh Nghĩa, Hệ thống cung cấp điện mỏ, Giao thông vận tải, 2007

4. Nguyễn Anh Nghĩa, Lê Xuân Thành, Giáo trình Phân tích lưới điện, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2013

5. Nguyễn Anh Nghĩa, Nguyễn Hanh Tiến, Tổ chức cung cấp điện mỏ, Đại học Mỏ Địa chất, 2005

6. Nguyễn Anh Nghĩa, Bảo vệ rơle kỹ thuật số trong hệ thông điện mỏ, Đại học Mỏ Địa chất, 2010

7. Nguyễn Anh Nghĩa, Lê Xuân Thành, Phân tích lưới điện, Đại học Mỏ Địa Chất, 2010

Sách chuyên khảo

1. Tham gia biên soạn trong Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC82/SC1 "Thiết bị an toàn mỏ"., Tiêu chuẩn Việt Nam-Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò, Bộ KHCN ban hành năm 2002-2003, 2002

Bài giảng

1. Nguyễn Anh Nghĩa, Bài giảng Trang bị điện xí nghiệp dầu khí., Đại học Mỏ Địa chất, 2002

2. Nguyễn Anh Nghĩa, Bài giảng Điện khí hoá xí nghiệp dầu khí, Đại học Mỏ Địa chất, 2002

3. Nguyễn Anh Nghĩa, Giáo trình An toàn cung cấp điện trong Xây dựng công trình ngầm và mỏ, Đại học Mỏ Địa chất, 1999

4. Nguyễn Anh Nghĩa, Giáo trình An toàn điện mỏ, Đại học Mỏ Địa chất, 1997

Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Tiến sĩ

1. Phạm Đức Độ , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 1997

2. Nguyễn Sĩ Huề , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2001

3. Nguyễn Hanh Tiến , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2005

4. Kim Ngọc Linh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2007

5. Đinh Văn Thắng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2004

6. Trần Hữu Phúc , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2009

7. Đặng Quang Khoa , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2011

8. Lê Xuân Thành , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014

9. Hồ Việt Bun , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016

10. Ng. Công Cường , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

11. Lê Anh Tuấn , Đại học Bách Khoa Hà Nội

12. Trần Quốc Hoàn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

13. Nguyễn Thị Bích Hậu , Trường Đại học Mỏ - Địa chất

14. Nguyễn Anh Dũng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2006

Thạc sĩ

1. Nguyễn Hanh Tiến , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 1998

2. Đinh Văn Thắng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 1998

3. Kim Đức Thụ , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 1998

4. Nguyễn Văn Quý , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2001

5. Nguyễn An Đông , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2003

6. Trần Duy Minh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2005

7. Nguyễn Đình Thống , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2005

8. Đồng Nguyên Phương , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2006

9. Trần Quốc Hoàn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2006

10. Đặng Quang Khoa , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2006

11. Phạm Trung Sơn , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2006

12. Lê Xuân Thành , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2006

13. Bùi Đình Thanh , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2007

14. Đinh Văn An , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2008

15. Nguyễn Văn Quân , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2008

16. Đỗ Như Ý , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2008

Đề tài/dự án tham gia thực hiện