Lê Văn Tuần
GV.ThS.Lê Văn Tuần
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Lê Văn Tuần
Đơn vị Bộ môn Điện khí hóa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan +842438388482
Số điện thoại nhà riêng +842438388482
Số điện thoại di động +842438388482
Email levantuan@humg.edu.vn