Lê Văn Tuần
ThS.Lê Văn Tuần
Cán bộ giảng dạy, Phó Bí thư liên chi
Họ và tên Lê Văn Tuần
Đơn vị Liên Chi Đoàn khoa Cơ - Điện, Bộ môn Điện khí hóa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy, Phó Bí thư liên chi
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan +842438388482
Số điện thoại nhà riêng +842438388482
Số điện thoại di động +842438388482
Địa chỉ Email levantuan@humg.edu.vn