Nguyễn Trường Giang
ThS.Nguyễn Trường Giang
Trưởng phòng thí nghiệm
Họ và tên Nguyễn Trường Giang
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật Điện - Điện tử
Chức vụ Trưởng phòng thí nghiệm
Năm sinh 1978
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0904220962
Địa chỉ Email nguyentruonggiang@humg.edu.vn