Kim Thị Cẩm Ánh
ThS.Kim Thị Cẩm Ánh
Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Kim Thị Cẩm Ánh
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật Điện - Điện tử
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 1982
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02438384972
Số điện thoại nhà riêng 02438384972
Số điện thoại di động 0913742666
Địa chỉ Email kimthicamanh@humg.edu.vn