Vũ Đỗ Dũng
ThS.Vũ Đỗ Dũng
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Vũ Đỗ Dũng
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật Điện - Điện tử
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1983
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 02437843784
Số điện thoại di động 02437843784
Địa chỉ Email vudodung85@gmail.com