Đoàn Văn Giáp
ThS.Đoàn Văn Giáp
Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Đoàn Văn Giáp
Đơn vị Bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 1962
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0982135962
Địa chỉ Email doanvangiap@humg.edu.vn