Đoàn Văn Giáp
GVC.ThSĐoàn Văn Giáp
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đoàn Văn Giáp
Đơn vị Bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1962
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0982135962
Email doanvangiap@humg.edu.vn