Lê Thị Hồng Thắng
KS.Lê Thị Hồng Thắng
Chuyên viên
Họ và tên Lê Thị Hồng Thắng
Đơn vị Bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp
Chức vụ Chuyên viên
Năm sinh 1980
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02438388263
Số điện thoại di động 0913571328
Địa chỉ Email hongthang.humg@gmail.com