Lê Thị Hồng Thắng
KS.Lê Thị Hồng Thắng
Nhân viên hành chính
Họ và tên Lê Thị Hồng Thắng
Đơn vị Bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp
Chức vụ Nhân viên hành chính
Năm sinh 1980
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02438388263
Số điện thoại di động 0913571328
Email hongthang.humg@gmail.com