Trần Bá Trung
GV.ThS.Trần Bá Trung
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trần Bá Trung
Đơn vị Bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1985
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438388263
Số điện thoại nhà riêng 02437320037
Số điện thoại di động 0977599569
Email tranbatrung@humg.edu.vn