Nguyễn Thế Hoàng
ThS.Nguyễn Thế Hoàng
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thế Hoàng
Đơn vị Bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0983517363
Địa chỉ Email nguyenthehoangauto@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Thon Cach Bi - Xa Cach Bi - Huyen Que Vo - Tinh Bac Ninh