Đặng Văn Chí
TS.Đặng Văn Chí
Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đặng Văn Chí
Đơn vị Bộ môn Tự động hóa XN Mỏ và Dầu khí
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437550643
Số điện thoại di động 0985190035
Địa chỉ Email dangvanchi@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Đặng Văn Chí, Thái Hải Âu, Hà Văn Thủy, Lê Ngọc Dùng, Nghiên cứu ứng dụng Card NI-MyRIO-1900 để giám sát và phân tích rung động cho các thiết bị công nghiệp, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Tập 59, kỳ 1, Tháng 2, trang 26, 2018

2. Lê Ngọc Dùng, Đặng Văn Chí, Ứng dụng biến đổi Fourier nhanh để xác định tần số dao động riêng của máy khoan xoay cầu CBШ-250T, Tạp chí công nghiệp Mỏ, 6-2017, 54, 2017

3. Đặng Văn Chí, Nguyễn Thế Lực, Lê Ngọc Dùng, Nghiên cứu ứng dụng card MyRIO và LabVIEW xây dựng hệ thống quản lý, giám sát tình trạng hoạt động của các máy công nghiệp, Tạp chí công nghiệp Mỏ, 4-2017, 13, 2017

4. Chi Dang Van, Phuong Phan Thi Mai, The application of artificial neural networks and backpropagation algorithm to build flooding forecast models for petroleum distillation columns, Journal of Mining and Earth Sciences, 56, 84-92, 2016

5. Đặng Văn Chí, Đào Hiếu, Nguyễn Thế Lực, Nghiên cứu ứng dụng card MyRIO-1900 và LabVIEW xây dựng mô hình thử nghiệm động cơ không đồng bộ xoay chiều 3 pha, Tạp chí công nghiệp Mỏ, 4, 26, 2016

6. Đặng Văn Chí, Nguyễn Thế Lực, Nghiên cứu xây dựng module đo lường sử dụng trong hệ thống tự động hóa các tuyến băng tải mỏ, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 37, 2016

7. Đặng Văn Chí, Phạm Thị Thanh Loan, Phạm Minh Hải, Thái Hải Âu, Nghiên cứu chọn giải pháp hợp lý để tự động hóa khởi động các tuyến băng chuyền trong ngành công nghiệp khai thác mỏ, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 3, 36, 2016

8. Đặng Văn Chí, Nghiên cứu độ bay hơi tương đối của các cấu tử trong tháp chưng cất trên cơ sở mô hình hóa, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 50, 2015

9. Đặng Văn Chí, Lê Ngọc Dùng, Lưu Hồng Quân, Ứng dụng soft_sensor để điều khiển trực tiếp nồng độ thành phần Propan tháp chưng cất C01 nhà máy xử lý khí Dinh Cố, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 6, 134, 2015

10. Đặng Văn Chí, Nghiên cứu các thông số ảnh hưởng đến khả năng ngập lụt tháp chưng cất dầu khí, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 33, 2015

11. Đặng Văn Chí, Phan Thị Mai Phương, Nguyễn Thế Lực, Ứng dụng Fuzzy Inference, Guide trong Matlab để xây dựng phần mềm tính sai số và gia công kết quả đo lường, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 46, 2014

12. Đặng Văn Chí, Uông Quang Tuyến, Ứng dụng Simulink-Matlab để nghiên cứu quá trình quá độ trong hệ thống truyền động điện phi tuyến, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 20, 2014

13. Đặng Văn Chí, Phan Thị Mai Phương, Phùng Văn Trang, Nghiên cứu ứng dụng cảm biến mềm để điều khiển trực tiếp nồng độ thành phần trong tháp chưng cất dầu mỏ, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, 136, 2012

14. Đặng Văn Chí, Nguyễn Chí Dũng, Đào Hiếu, Nghiên cứu thuật toán Fuzzy-Pid trong các bộ điều khiển lập trình để điều khiển đối tượng nhiệt, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 30, 2010

15. Đặng Văn Chí, Nghiên cứu sự biến động của áp suất và dự báo giá trị hiệu chỉnh nhiệt độ để ổn định chất lượng sản phẩm ở cột tháp chưng cất dầu mỏ, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, 99, 2008

16. Đặng Văn Chí, Ứng dụng bộ điều khiển mờ để xác định hằng số cân bằng pha của các hydrocacbon trong các tháp lọc dầu, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 9, 2005

17. Đặng Văn Chí, Ứng dụng bộ điều khiển mờ thích nghi để điều khiển nhiệt độ trong tháp tách Etan - C01 nhà máy xử lý khí Dinh Cố, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 5, 2004

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Chi Dang Van, Hieu Dao, Hai Pham Minh, Research design the module to current and speed measurement for determining load characteristics of 3 phase motors, Proceedings of the ESASGD 2016: International Coference on Advances in Electro-mechanics for Mining and Geo-resources Deverlopment (AEM 2016), , 2016

2. Chi Dang Van, Luc Nguyen The, Phuong Phan Thi Mai, Tuyen Uong Quang, Research and Produce terrain Robot for Environment Monitoring base on embedded System, Proceedings of the ESASGD 2016: International Coference on Advances in Electro-mechanics for Mining and Geo-resources Deverlopment (AEM 2016), , 2016

3. Dang Van Chi, Analysis on the flooding phenomenon of distillation tower in petroleum processing industry, Proceedings of the 3rd international conference on Advances in Mining and Tunneling. 21-22 October 2014, Vung Tau, Viet Nam, 412-416, 2014

4. Thai Duy Thuc, Dang Van Chi, Research the influence of temperature and pressure of the feed stream to transitional characteristics at oil distilation column, Proceedings of the 11th Conference on Science and Technology (IFOST-2009). Hochiminh city university of technology, Vietnam national university - HCM City. October 21-23, 2009. Faculty of Electrical and Electronic, Automatic control Section 0701, , 2009

Bài báo hội nghị trường

1. Đặng Văn Chí, Đào Hiếu, Ứng dụng bộ biến đổi dòng xoay chiều và vi điều khiển PIC16f877a để thiết kế module đo dòng cho mô hình thí nghiệm đặc tính tải động cơ không đồng bộ, Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 21. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 11, 2014

2. Đặng Văn Chí, Phan Thị Mai Phương, Nguyễn Thế Lực, Nghiên cứu ứng dụng TD200, PLC, biến tần Danfoss để điều khiển và giám sát động cơ không đồng bộ ba pha, Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 20. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2012

3. Đặng Văn Chí, Nguyễn Thế Lực, Ứng dụng Modul logic vạn năng LOGO!230RC để tự động hóa chuông báo giờ và hệ thống đèn chiếu sáng giảng đường khu A, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 20. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 20, 2012

4. Đặng Văn Chí, Phùng Văn Trang, Nghiên cứu ứng dụng giao thức USS trong các bộ điều khiển lập trình PLC S7-200 để điều khiển và giám sát biến tần SIEMENS, Báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 19. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 3, 2010

5. Đặng Văn Chí, Ứng dụng thuật lan truyền ngược của mạng nơron nhân tạo để xây dựng bộ cảm biến mềm trong dự báo nồng độ sản phẩm ở cột tháp chưng cất dầu mỏ, Báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 19, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 9, 2010

6. Đặng Văn Chí, Nghiên cứu mô phỏng tháp tách Etan - C01 của Nhà máy xử lý khí Dinh Cố, Báo cáo tại hội nghị khoa học lần thứ 16 quyển 1, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, ngày 15/11/2004, , 2004