Phạm Thị Thanh Loan
TS.Phạm Thị Thanh Loan
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Thị Thanh Loan
Đơn vị Bộ môn Tự động hóa XN Mỏ và Dầu khí
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 0437647137
Số điện thoại di động 0915926568
Địa chỉ Email thanhloanbkhn@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Đề tài/dự án tham gia thực hiện