Uông Quang Tuyến
ThS.Uông Quang Tuyến
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Uông Quang Tuyến
Đơn vị Bộ môn Tự động hóa XN Mỏ và Dầu khí
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0983032668
Địa chỉ Email uongquangtuyen@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội