Thái Hải Âu
ThS.Thái Hải Âu
Trưởng ban, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Thái Hải Âu
Đơn vị Bộ môn Tự động hóa XN Mỏ và Dầu khí
Chức vụ Trưởng ban, Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan (+84-24) 3838 9633
Địa chỉ Email thaihaiau@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội