Nguyễn Thế Lực
ThS.Nguyễn Thế Lực
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thế Lực
Đơn vị Bộ môn Tự động hóa XN Mỏ và Dầu khí
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0974297876
Địa chỉ Email thelucqn@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội