Đặng Viết Khuê
KS.Đặng Viết Khuê
Họ và tên Đặng Viết Khuê
Đơn vị Xưởng thực hành Cơ - Điện
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0912523926
Địa chỉ Email dangvietkhuehumg@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội