Chu Mạnh Cường
ThSChu Mạnh Cường
Họ và tên Chu Mạnh Cường
Đơn vị Xưởng thực hành Cơ - Điện
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0982883588
Địa chỉ Email Cuong_chumanh@yahoo.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội