Phạm Thị Thủy
ThS.Phạm Thị Thủy
Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Thị Thủy
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1978
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02437550500
Số điện thoại di động 0965151531
Địa chỉ Email phamthithuy@humg.edu.vn