Nguyễn Văn Lại
ThS.Nguyễn Văn Lại
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Văn Lại
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1973
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437550500
Số điện thoại di động 0912019925
Địa chỉ Email nguyenvanlai@humg.edu.vn