Nguyễn Văn Tuệ
TS.Nguyễn Văn Tuệ
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Văn Tuệ
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1972
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan +84 24 37 55 05 00
Số điện thoại nhà riêng 09 49 51 03 72
Số điện thoại di động 09 49 51 03 72
Địa chỉ Email nguyenvan1003@gmail.com
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

P217-C4, khu tập thể Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội