Nguyễn Văn Tuệ
GV.TS.Nguyễn Văn Tuệ
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Văn Tuệ
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1972
Giới tính Nam
Email nguyenvantue@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội