Nguyễn Thanh Tùng
GV.ThS.Nguyễn Thanh Tùng
Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thanh Tùng
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1985
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437550500
Số điện thoại nhà riêng 0968524188
Số điện thoại di động 0968524188
Email nguyenthanhtung@humg.edu.vn