Trần Đức Huân
ThS.Trần Đức Huân
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trần Đức Huân
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1986
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 0437550500
Số điện thoại nhà riêng 0972848404
Số điện thoại di động 0972848404
Địa chỉ Email tranduchuan@humg.edu.vn