Nguyễn Thị Liên
Nguyễn Thị Liên
Chuyên viên, Phó Bí thư chi đoàn cán bộ
Họ và tên Nguyễn Thị Liên
Đơn vị Chi Đoàn Cán Bộ Khoa Cơ - Điện, Văn phòng khoa Cơ - Điện
Chức vụ Chuyên viên, Phó Bí thư chi đoàn cán bộ
Năm sinh 1990
Giới tính Nữ
Địa chỉ Email nguyenthilien@humg.edu.vn