Phạm Đức Thiên
GV.TS.Phạm Đức Thiên
Trưởng phòng, Cán bộ giảng dạy, Bí thư chi bộ
Họ và tên Phạm Đức Thiên
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí, Phòng Cơ sở vật chất
Chức vụ Trưởng phòng, Cán bộ giảng dạy, Bí thư chi bộ
Năm sinh 1975
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437550500
Số điện thoại di động 0913312565
Email phamducthien@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Phạm Đức Thiên, Tính toán tối ưu đường kính lỗ vòi phun thủy lực và các yếu tố ảnh hưởng đến thông số tối ưu vòi phun thủy lực, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 59, 9-14, 2018

2. Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Đức Thiên, Lê Quang Lâm, Phân tích ảnh hưởng của rotor biên dạng cung tròn tới quá trình làm việc của bơm thùy, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 44, 55-59, 2018

3. Phạm Đức Thiên, Nghiên cứu chuyển động thực tế của các loại chất lỏng khoan khi thi công giếng khoan dầu khí thềm lục địa nam Việt Nam, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 55, 1-7, 2016

4. Phạm Đức Thiên, Mô hình ba lớp thủy lực của dòng vận tải hai pha rắn – lỏng trong đường ống ngang và gần ngang, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 2014

5. Phạm Đức Thiên, Các yếu tố ảnh hưởng đến tổn thất áp suất của dòng chất lỏng khoan chảy trong khoảng không vòng xuyến giếng khoan đứng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất, 42, 64-70, 2013

6. Phạm Đức Thiên, Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả vận chuyển mùn khoan trong giếng đứng và gần đứng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 34, 2011

7. Phạm Đức Thiên, Tối ưu hóa thủy lực qua choòng khoan, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 34, 2011

8. Phạm Đức Thiên, Độ nhớt tương đương Newton và phân biệt chế độ chảy của chất lỏng phi Newton trong cột cần và khoảng không vành xuyến giếng khoan, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 33, 2011

9. Phạm Đức Thiên, Ứng dụng các kết quả nghiên cứu xác định hệ số ma sát để tính tổn thất áp suất của dòng chất lỏng khoan chảy qua khoảng không vành xuyến lệch tâm, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất, 27, 2009

10. Phạm Đức Thiên, Lựa chọn động cơ đáy trục vít cho các khoảng khoan thuộc địa tầng bồn trũng Cửu Long, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa chất., 18, 2007