Nguyễn Sơn Tùng
ThS.Nguyễn Sơn Tùng
Bí thư Liên chi Đoàn, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Sơn Tùng
Đơn vị Liên Chi Đoàn khoa Cơ - Điện, Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí
Chức vụ Bí thư Liên chi Đoàn, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1988
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437550500
Số điện thoại di động (+84)974055609
Địa chỉ Email nguyensontung@humg.edu.vn