Văn phòng: Phòng 710, tầng 7 nhà C12 tầng khu A Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 042.2451990

Email: ptncntt@humg.edu.vn

1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

Phòng Thí nghiệm Địa tin học là một đơn vị thuộc Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập ngày 9 tháng 2 năm 2010.

2. Cơ cấu cán bộ, viên chức trong đơn vị

Phòng hiện nay có 4 cán bộ viên chức và 2 cộng tác viên từ Trung tâm Thông tin - Thư viện trong đó có 1 Tiến sĩ, 4 Thạc sĩ, 1 Kỹ sư .

3. Hoạt động chính và những kết quả đạt được

Chức năng chính của phòng là phục vụ công tác thực hành và tham gia hướng dẫn thực hành cho các chuyên ngành đào tạo sinh viên Công nghệ Thông tin, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ của cán bộ và sinh viên trong Khoa Công nghệ Thông tin nói riêng và trong Trường nói chung. Có nhiệm vụ quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị của Phòng Thí nghiệm. Phối hợp tổ chức triển khai các dịch vụ đào tạo, khoa học và hợp đồng lao động công nghệ với các đơn vị trong và ngoài Trường.

Phòng Thí nghiệm Địa tin học quản lý các trang thiết bị thực hành máy tính, trang thiết bị thực tập cho các chuyên ngành đào tạo gồm: 4 phòng thực hành máy tính, với tổng số 126 máy; 1 phòng Thu nhận và xử lý số liệu với 5 máy định vị vệ tinh GPS Trimble R3, 3 máy toàn đạc điện tử Leica, máy thủy chuẩn, máy đo sâu, máy in A0...; 1 phòng Viễn thám và GIS với 10 máy tính và các phần mềm ArcGIS, MapInfo, Envi…; 1 phòng thực hành Đo ảnh với 5 trạm ảnh số theo công nghệ của hãng Intergraph, Racurs, Bentley.

4. Mục tiêu và định hướng phát triển

Định hướng phát triển của Phòng là xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao để có thể đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học, triển khai công nghệ. Tư vấn cho Khoa và Trường về các thiết bị thực hành, thực tập, các công nghệ tiên tiến phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học.

5. Khen thưởng

Phòng thí nghiệm Địa tin học nhiều năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”. Nhiều cán bộ của  Phòng đã liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, “Lao động tiên tiến”.