Nguyễn Trường Xuân
PGS.TS.NGUTNguyễn Trường Xuân
Phó Trưởng ban, Thư ký Hội Cựu Sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Giám đốc, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Trường Xuân
Đơn vị Hội cựu chiến binh, Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội đồng Khoa, Bộ môn Tin học Trắc địa, Ban Khuyến học, TT Hỗ trợ phát triển KHKT
Chức vụ Phó Trưởng ban, Thư ký Hội Cựu Sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Giám đốc, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1953
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02437551112
Số điện thoại nhà riêng Số 34, ngõ 1002, Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội
Số điện thoại di động 0982896936
Email nguyentruongxuan@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS và Atlats điện tử tổng hợp vùng Tây Nguyên, Mã số T22/TN3, Chủ trì đề tài nhánh, Nghiệm thu 2016

2. Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 trong công tác giám sát và quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường khu vực trung du Bắc Bộ, ứng dụng phát triển kinh tế xã hôi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Mã số KHCN-VT12-15, Phó chủ nhiệm, Nghiệm thu 2016

3. Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng các giải pháp lưu giữ nước mưa vào lòng đất phục vụ chống hạn và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng Tây Nguyên, Mã số ĐTĐL/2007/04, Tham gia, Nghiệm thu 2009

4. Ứng dụng các công nghệ và kỹ thuật mới trong công tác đo đạc và bản đồ biển, Mã số KT-03-15, Thư ký, Nghiệm thu 1995

5. Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp tam giác ảnh giải tích nhằm hoàn thiện công nghệ tăng dày khống chế ảnh và xây dựng mạng lưới trắc địa chêm dày, Mã số 46A- 03-02, Tham gia, Nghiệm thu 1990

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học và cao đẳng, Mã số B2010-02-27NV, Chủ trì, Nghiệm thu 2012

2. Xây dựng bộ từ điển số Địa tin học Anh-Việt, Mã số B2010-02-91, Chủ trì, Nghiệm thu 2011

3. Nghiên cứu cải tiến máy PC thành thiết bị nhìn và đo ảnh số., Mã số B2005-36-82, Chủ trì, Nghiệm thu 2006

4. Xác định sự biến động bề mặt địa lý tự nhiên tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở ảnh hàng không và ảnh vệ tinh, Chủ trì, Nghiệm thu 2001

5. Áp dụng công nghệ thông tin trong đào tạo đối với các ngành về điều tra cơ bản, đánh giá tài nguyên khoáng sản và môi trường, Mã số B96-36-05-TĐ, , Nghiệm thu 1997

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GPS trong xây dựng lưới tam giác ảnh không gian, Chủ trì, Nghiệm thu 1995