Ngô Thị Phương Thảo
GV.ThSNgô Thị Phương Thảo
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Ngô Thị Phương Thảo
Đơn vị Bộ môn Tin học Trắc địa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0982 198 688
Email ngothiphuongthao@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)