Trần Mai Hương
GV.ThS.Trần Mai Hương
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trần Mai Hương
Đơn vị Bộ môn Tin học Trắc địa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1980
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0904 629 269
Email tranmaihuong@humg.edu.vn