Đinh Bảo Ngọc
GV.ThS.Đinh Bảo Ngọc
Bí thư Chi đoàn Cán bộ, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đinh Bảo Ngọc
Đơn vị Chi Đoàn Cán Bộ, Bộ môn Tin học Trắc địa
Chức vụ Bí thư Chi đoàn Cán bộ, Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0975 275 118
Email dinhbaongoc@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)