Đinh Bảo Ngọc
GV.KS.Đinh Bảo Ngọc
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đinh Bảo Ngọc
Đơn vị Bộ môn Tin học Trắc địa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0975 275 118
Email dinhbaongoc@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)