Nguyễn Hoàng Long
GV.TS.Nguyễn Hoàng Long
Phó Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Hoàng Long
Đơn vị Hội đồng Khoa, Bộ môn Tin học Trắc địa
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0916666384
Email nguyenhoanglong@humg.edu.vn