Trần Thị Hòa
GV.ThS.Trần Thị Hòa
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trần Thị Hòa
Đơn vị Bộ môn Tin học Trắc địa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 0438362957
Số điện thoại di động 0979090687
Email tranthihoa@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Nhà riêng: Số H1-5, Khu B Đại học Mỏ - Địa Chất

Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Trần Thị Hòa James B. Campbell Trần Định Trí Trần Thanh Hà, Monitoring drought vulnerability using multispectral indices observed from sequential remote sensing (Case Study: Tuy Phong, Binh Thuan, Vietnam), GIScience and Remote Sensing, 167-184, 2017

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Trần Thị Hòa Trần Thị Ngọc, Ứng dụng mô hình chỉ tiêu tổng hợp GIS đánh giá chất lượng môi trường đất tỉnh Hòa Bình, Tạp chí khoa học Mỏ Địa Chất Số đặc biệt kỉ niệm 40 năm ngày thành lập bộ môn Đo ảnh Viễn thám, 2014

2. Trần Thanh Hà, Trần Thị Hòa, Trần Đình Trí, Đỗ Thị Hoài, Nghiên cứu phương pháp hồi qui trong hiệu chỉnh bức xạ ảnh vệ tinh, Tạp chí Khoa học Đo đạc và bản đồ, 21-9/2014, 54-59, 2014

3. Trần Thị Hòa, Trần Thanh Hà, Nguyễn Văn Khánh, Lê Văn Hà, Tự động hóa quá trình chiết tách thông tin từ tư liệu viễn thám phục vụ điều tra hiện trạng đất trong lưu vực sông, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 8(142), 30-32,47, 2012

4. Trần Đình Trí, Trần Thị Hòa, Về mô hình toán học của ảnh số chụp hoắc quét theo dòng, Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Mỏ - Địa Chất, chuyên đề Trắc địa, 4, 97-100, 2011

5. Trần Thị Hòa, Nghiêm Thị Huyền, Hoàng văn Hưởng, Phạm Thị Hồng Tươi, Ứng dụng mô hình số độ cao trong quản lý lưu vực sông, Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2009, Đại học Mỏ - Địa Chất, 121-130, 2009

6. Trần Thị Hòa, Lê Phương Hà, Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Duyên, Nghiên cứu sử dụng Modul Corel R.A.V.E trong phần mềm Corel Draw để phục vụ các đối tượng nội dung trên bản đồ Website”, Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2008, trường Đại học Mỏ - Địa Chất, 163-168, 2008