Trần Trường Giang
GV.ThS.Trần Trường Giang
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trần Trường Giang
Đơn vị Bộ môn Tin học Trắc địa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Email trantruonggiang@humg.edu.vn