Nguyễn Trường Linh
GV.KS.Nguyễn Trường Linh
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Trường Linh
Đơn vị Bộ môn Tin học Trắc địa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Email nguyentruonglinh@humg.edu.vn