Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
GV.ThSNguyễn Thị Nguyệt Ánh
Phó Giám đốc Trung tâm
Họ và tên Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
Đơn vị Bộ môn Ngoại ngữ, TT Ngoại ngữ - Tin học
Chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm
Năm sinh 1976
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 02437525831
Số điện thoại nhà riêng 0422144420
Số điện thoại di động 0904321588
Email nguyenthinguyetanh@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Nguyễn Thị Nguyệt Ánh

Số 51/562 Thuỵ Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

 

Môn học giảng dạy