Bùi Thị Thúy
GV.TSBùi Thị Thúy
Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Bùi Thị Thúy
Đơn vị Bộ môn Cơ lý thuyết
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0902.072.902
Email buithithuy@humg.edu.vn