Bùi Thị Thúy
GV.TSBùi Thị Thúy
Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Bùi Thị Thúy
Đơn vị Hội Đồng Khoa Khoa học cơ bản, Bộ môn Cơ lý thuyết
Chức vụ Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0902.072.902
Email buithithuy@humg.edu.vn