Đinh Công Đạt
GV.ThSĐinh Công Đạt
Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa
Họ và tên Đinh Công Đạt
Đơn vị Công đoàn khoa, Bộ môn Cơ lý thuyết
Chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa
Năm sinh 1987
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 0975.819.056
Số điện thoại di động 0975.819.056
Email dinhcongdat@humg.edu.vn