Lê Thị Duyên
GVC.TSLê Thị Duyên
Trưởng Phòng Phân tích
Họ và tên Lê Thị Duyên
Đơn vị Bộ môn Hóa, TT Phân tích, thí nghiệm công nghệ cao
Chức vụ Trưởng Phòng Phân tích
Năm sinh 1976
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 04 35 650 618
Số điện thoại di động 0978 406 866
Email lethiduyen@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Số 28, ngõ 142, phố Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương mai, Quận Thanh xuân, Hà Nội

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu xử lý kim loại nặng trong nguồn nước nhiễm bẩn từ chất thải rắn điện, điện tử bằng hydroxyapatit, hydroxyapatit pha tạp và thu hồi kim loại nặng bằng phương pháp điện hóa., Mã số Dự án 12 thuộc Chương trình hợp tác Việt Nam - Wallonie - Bruxelles (WBI) giai đoạn 2016 - 2018, Tham gia, Nghiệm thu Đang thực hiện

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu chế tạo hạt hấp phụ từ hydroxyapatit tổng hợp và đánh giá khả năng loại bỏ kim loại nặng trong nước sinh hoạt của vật liệu., Mã số B2017-MDA-15ĐT, Chủ trì, Nghiệm thu Đang thực hiện

2. Nghiên cứu tổng hợp hệ dung môi-xúc tác mới an toàn môi trường có chứa chất lỏng ion cho quá trình chuyển hóa polyetylenterephtalat thải thành hóa chất có ích., Mã số B2014-02-16, Tham gia

3. Nghiên cứu sự biến đổi hàm lượng một số kim loại nặng độc hại (Pb, Cd, Cu, Zn) trong nước và trầm tích sông Cầu Bốn (Quảng Ninh) theo các tháng trong năm., Mã số B2007-02-39, Tham gia

Cấp cơ sở

1. Tổng hợp, đặc trưng hóa lý của nano Bari hydroxyapatit và ứng dụng để xử lý một số kim loại nặng trong nước., Mã số T15-12, Tham gia

2. Nghiên cứu tổng hợp nanocomposit hydroxyapatit/chitosan định hướng ứng dụng xử lý flo trong nước sinh hoạt., Mã số T15-09, Chủ trì

3. Nghiên cứu xác định một số dạng vô cơ của Selen trong hải sản bằng phương pháp Von-Ampe hoà tan., Mã số T12-45, Chủ trì

4. Nghiên cứu xác định một số dạng hữu cơ của Selen trong hải sản bằng phương pháp Von-Ampe hòa tan., Mã số T11-36, Chủ trì

5. Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan trong hệ 4 (2-pyrydilazo)-Rezoxin (PAR) - Ti(IV) – HA (HA-axit cloaxetic) bằng phương pháp trắc quang., Mã số T.18-2008, Chủ trì

6. Nghiên cứu cơ chế tạo phức đa ligan trong hệ 4 (2-pyrydilazo)-Rezoxin (PAR) - Ti(IV) – HAc (HAc-axit axetic) bằng phương pháp trắc quang., Mã số T.07-2007, Chủ trì

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Lê Thị Duyên, Lê Thị Phương Thảo, Phạm Tiến Dũng, Phạm Thị Năm, Nguyễn Thị Thơm, Cao Thị Hồng, Đinh Thị Mai Thanh, NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ Cu2+ TRONG NƯỚC CỦA NANOCOMPOSIT HYDROXYAPATIT/CHITOSAN, Tạp chí Hóa học, 55, 3e12, 167-171, 2017

2. Lê Thị Duyên, Võ Thị Hạnh, Công Tiến Dũng, Đỗ Thị Hải, Phạm Thị Năm, Nguyễn Thị Thơm, Cao Thị Hồng, Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu khả năng xử lý Pb2+ trong nước của nanocomposit hydroxyapatit/chitosan, Journal of science of HNUE, Natural Sci., 61, 2, 3-9, 2017

3. Võ Thị Hạnh, Lê Thị Duyên, Phạm Thị Năm và Đinh Thị Mai Thanh, Ảnh hưởng của NaNO3 và H2O2 tới quá trình tổng hợp màng natri hydroxyapatit trên nền thép không gỉ 316L bằng phương pháp điện hóa., Journal of science of HNUE, Natural Sci., 62, 2, 92-102, 2017

4. Lê Thị Duyên, Đỗ Thị Hải, Phạm Tiến Dũng, Cao Thị Hồng, Nguyễn Thu Phương và Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hóa lý của bột nanocomposit hydroxyapatit/chitosan, Journal of science of HNUE, Natural Sci., 61, 4, 66-72, 2016

5. Võ Thị Hạnh, Lê Thị Duyên, Đỗ Thị Hải, Hà Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Thơm, Phạm Thị Năm và Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hóa lý của bột nano bari hydroxyapatit, Journal of science of HNUE, Natural Sci., 61, 4, 58-65, 2016

6. Lê Thị Duyên, Đỗ Thị Hải, Nguyễn Viết Hùng, Nguyễn Thu Phương, Cao Thị Hồng, Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu khả năng xử lý flo trong nước của nanocomposit hydroxyapatit/chitosan tổng hợp bằng phương pháp kết tủa hóa học, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53, 6A, 58-69, 2015

7. Nghiên cứu khả năng xử lý ion Cadimi của nano Barihydroxyapatit, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53, 6A, 110-123, 2015

8. Phạm Văn Thống, Hoàng Văn Trường, Lê Thị Duyên, Nguyễn Thị Thanh Chi, Phản ứng bất thường giữa kali tricloropiperidinplatinat(II) với para-nitroanilin, Tạp chí Hóa học, 53, 3E12, 468-472, 2015

9. Nghiên cứu khả năng hấp phụ flo của hydroxyapatit pha tạp magie, Tạp chí Khoa học Công Nghệ, 53, 4, 469-478, 2015

10. Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn Cường, Lê Thị Duyên, Synthesis, noesy NMR study and quantium chemical calculation of stereostructure of cis-[PtCl2(piperidine)(quinoline)] complex, Journal of science of HNUE, Natural Sci., 58, 9, 34-40, 2013

11. Lê Thị Duyên, Lê Lan Anh, Lê Đức Liêm, Nghiên cứu phương pháp Von-Ampe hoà tan phân tích dạng selen hữu cơ dimetyl diselenua, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 50, 5, 651-657, 2012

12. Lê Thị Duyên, Lê Lan Anh, Lê Đức Liêm, Định lượng một số dạng selen trong hải sản bằng phương pháp Von-Ampe hoà tan, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 50, 3, 317-325, 2012

13. Lê Lan Anh, Lê Thị Duyên, Lê Đức Liêm, Nguyễn Viết Hùng, Nghiên cứu xác định một số dạng Selen: Se6+, Se4+, và Selencystin bằng phương pháp Von-Ampe hoà tan, Tạp chí Phân tích Hoá, Lý và Sinh học, 16, 4, 13-17, 2011

14. Nguyễn Viết Hùng, Lê Thị Duyên, Vũ Thị Thanh Hồng, Vũ Đức Lợi và Lê Lan Anh, Nghiên cứu quy trình phân tích hàm lượng Asen và Selen trong hải sản, Tạp chí Phân tích Hoá, Lý và Sinh học, 15, 3, 228-234, 2010

15. Trần Thị Hồng Vân, Nguyễn Viết Hùng, Lê Đức Liêm và Lê Thị Duyên, Xác định hàm lượng vết selen trong một số hải sản bằng phương pháp Von-Ampe hòa tan catot, Journal of science of HNUE, Natural Sci., 55, 3, 54-63, 2010

16. Hồ Viết Quý, Lê Thị Duyên, Võ Tiến Dũng, Nghiên cứu sự tạo phức đơn và đa ligan trong hệ 4-(2-Pyridilazo)-rezoxin (PAR) – Ti(IV) – HX (HX: Axít axetic, axít monoclo axetic) bằng phương pháp trắc quang., Tạp chí nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự, 19, 121-125, 2007

17. Lưu Đức Huy, Lê Thị Duyên, Tổng hợp một số dẫn xuất mới 4-Bromo-pregn-4-en-3-on-20-yne từ Pregnyne. Phản ứng của Dicobalt hexacacbonyl 4-bromo-16α, 17α-epoxy-pregn-4-en-3-on-20-yne với pyridin hydroflorua, Tạp chí Hoá học, 38, 1, 43-48, 2000

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Võ Thị Hạnh, Phạm Thị Năm, Lê Thị Duyên, Nguyễn Thị Thu Hà, Đinh Thị Mai Thanh, Ảnh hưởng của natrinitrat tới quá trình tổng hợp màng natri hydroxyapatit trên nền thép không gỉ bằng phương pháp điện hóa, International Conferences on Earth Sciences and Sustainable Geo-Resources Developement, , 2016

2. Lê Thị Duyên, Võ Thị Hạnh, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Thu Phương, Phạm Thị Năm, Nguyễn Thị Thơm, Cao Thị Hồng, Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu khả năng xử lý Pb2+ trong nước của nanocomposit hydroxyapatit/chitosan, International Conferences on Earth Sciences and Sustainable Geo-Resources Developement, , 2016

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Vo Thi Hanh, Le Thi Duyen, Do Thi Hai, Nguyen Thi Thom and Dinh Thi Mai Thanh, Study of absorption and ion exchange possibilities with heavy metal of barium hydroxyapatite nano powder, Hội thảo Khoa học Môi trường và Năng lượng, 2015., , 2015

2. Duyen Le Thi, Hai Đô Thi, Hung Nguyen Viet, Phuong Vu Thi, Thanh Dinh Thi Mai, Defluoridation behavior of Hydroxyapatite/chitosan nanocomposite synthesized by chemical precipitation method, Hội thảo Khoa học Môi trường và Năng lượng, 2015., , 2015

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Thu Phương, Phạm Thị Năm, Nguyễn Thị Thơm, Đinh Thị Mai Thanh, Võ Thị Hạnh, Lê Thị Duyên, Đỗ Thị Hải, Nghiên cứu khả năng xử lý flo trong nước của hydroxyapatit pha tạp nhôm tổng hợp bằng phương pháp kết tủa hóa học, Hội thảo khoa học gắn kết Khoa học cơ bản với các lĩnh vực Mỏ -Địa chất - Dầu khí - Môi trường, 50-59, 2015

2. Lê Thị Duyên, Lê Đức Liêm, Nguyễn Viết Hùng, Công Tiến Dũng, Nghiên cứu khả năng phân tích đồng thời selenit và selenocystin bằng phương pháp Von-Ampe hòa tan, Hội thảo khoa học gắn kết Khoa học cơ bản với các lĩnh vực Mỏ - Địa chất - Dầu khí - Môi trường., 42-49, 2015

3. Lê Thị Duyên, Lê Đức Liêm, Đỗ Thị Hải, Võ Thị Hạnh, Nguyễn Thu Phương, Phạm Thị Năm, Đinh Thị Mai Thanh, Tổng hợp nano barihydroxyapatit từ các nguyên liệu khác nhau bằng phương pháp kết tủa hóa học, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ-Địa chất lần thứ 21, , 2014

4. Lê Thị Duyên, Lê Đức Liêm, Nguyễn Thị Kim Thoa , Đỗ Thị Huệ, Nghiên cứu phương pháp Von-Ampe hòa tan phân tích dạng selen vô cơ (selenit và selenat)., Tuyển tập Báo cáo Hội nghị khoa học trường Đại học Mỏ-Địa chất lần thứ 20, , 2012

5. Lê Thị Duyên, Lê Đức Liêm, Nguyễn Viết Hùng, Nguyễn Thị Thu Hiền, Tối ưu hóa điều kiện xác định Se(IV) bằng phương pháp Von-Ampe hòa tan catot xung vi phân trên điện cực giọt thủy ngân treo, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ-Địa Chất lần thứ 19, , 2010

6. Lê Thị Duyên, Hoàng Thị Kim Chung, Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan trong hệ 4 (2-pyrydilazo)-Rezoxin (PAR) - Ti(IV) – HA (HA-axit cloaxetic) bằng phương pháp trắc quang, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ-Địa Chất lần thứ 18, , 2008

7. Lê Thị Duyên, Hồ Viết Quý, Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan trong hệ 4 (2-pyrydilazo)-Rezoxin (PAR) - Ti(IV) – HAc (HAc-axit axetic) bằng phương pháp trắc quang., Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 17, , 2006