Nguyễn Thu Hà
GVC.TSNguyễn Thu Hà
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thu Hà
Đơn vị Bộ môn Hóa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1971
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024 38 383 600
Số điện thoại nhà riêng 024 37 630 763
Số điện thoại di động 0988 502 547
Email nguyenthuha.gen@humg.edu.vn