Võ Thị Hạnh
GV.TSVõ Thị Hạnh
Họ và tên Võ Thị Hạnh
Đơn vị Bộ môn Hóa, TT Phân tích, thí nghiệm công nghệ cao
Năm sinh 1981
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 024 37 541 229
Số điện thoại di động 0982541229
Email vothihanh@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Bộ

1. Nghiên cứu chế tạo hạt hấp phụ từ hydroxyapatit tổng hợp và đánh giá khả năng loại bỏ kim loại nặng trong nước sinh hoạt của vật liệu, Mã số B2017-MDA-15ĐT, Tham gia

2. Chế tạo màng hydroxyapatit pha tạp một số nguyên tố vi lượng đáp ứng khả năng tương thích sinh học cao, Mã số VAST.ĐLT.01/15-16, Tham gia, Nghiệm thu 12/2016

3. Nghiên cứu ứng dụng vật liệu HAp thép không gỉ 316L đáp ứng yêu cầu làm vật liệu kết xương có khả năng tương thích sinh học cao áp dụng tại các Bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, Mã số 01C-03/01-2015-2, Tham gia, Nghiệm thu 28/12/2016

4. Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính chống ung thư của cây bòn bọt (Glochidion eriocarpum), Mã số B2010-02-95, Tham gia, Nghiệm thu 6/2012

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu tổng hợp màng hydroxyapatit pha tạp bạc trên nền thép không gỉ 316L bằng phương pháp trao đổi ion nhằm tăng khả năng kháng khuẩn, Mã số T17-37, Tham gia, Nghiệm thu 29/10/2018

2. Khảo sát các điều kiện tổng hợp màng magie hydroxyapatit trên nền thép không gỉ 316L bằng phương pháp điện hóa nhằm ứng dụng làm nẹp vít xương chất lượng cao, Mã số T17-08, Chủ trì, Nghiệm thu 13/12/2017

3. Tổng hợp, đặc trưng hóa lý của nano Bari hydroxyapatit và ứng dụng để xử lý một số kim loại nặng trong nước, Mã số T15-12, Chủ trì, Nghiệm thu 12/2015

4. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của màng polipirole pha tạp axit 10-camphosunfonic bằng phương pháp điện hóa ứng dụng bảo vệ chống ăn mòn thép CT3, Mã số T14-25, Tham gia, Nghiệm thu 12/2014

5. Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng hệ xúc tác axit đa mao quản trên cơ sở khoáng sét Việt Nam (Bentonit Thuận Hải) ứng dụng trong cracking cặn dầu Bạch Hổ, Mã số T13-36, Tham gia, Nghiệm thu 12/2013

6. Sử dụng sét Di Linh để tổng hợp nanocompositepolypryrole ứng dụng trong sơn chống ăn mòn thân thiện với môi trường, Mã số T12-47, Tham gia

7. Nghiên cứu chế tạo vật liệu trao đổi cation trên cơ sở xenlulo biến tính, Mã số T12-15, Chủ trì, Nghiệm thu 20/12/2012

8. Đánh giá và nâng cao độ bền chống ăn mòn khí quyển cho hợp kim đồng sử dụng trong chế tạo tượng đài lịch sử bằng phưng pháp xử lý hóa học, Mã số T34-09, Chủ trì, Nghiệm thu 12/2009

9. Khảo sát và đánh giá khả năng bảo vệ của các hệ sơn có chứa các loại bột gỉ đồng tự nhiên: atacamite, brochantite và đồng cacbonat bazơ, Mã số T22-08, Chủ trì, Nghiệm thu 12/2008

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Pham Thi Nam, Nguyen Thi Thom, Nguyen Thu Phuong, Vo Thi Hanh, Nguyen Thi Thu Trang, Vu Thi Hai Van, Trinh Hoang Trung, Tran Dai Lam, Dinh Thi Mai Thanh, Electrodeposition of substainable fluoridated Hydroxylapatite coatings on 316L stainless steel for application in bone implaint, Green Processing and Synthesis, 2016; 5:, 5, 499–510, 2016

2. Duyen Thi Le,Thao Phuong Thi Le, Hai Thi Do, Hanh Thi Vo, Nam Thi Pham, Thom Thi Nguyen, Hong Thi Cao, Phuong Thu Nguyen , Thanh Mai Thi Dinh , Hai Viet Le , and Dai Lam Tran, Fabrication of Porous Hydroxyapatite Granules as an Effective Adsorbent for the Removal of Aqueous Pb(II) Ions, Hindawi Journal of Chemistry, Volume 2019, Article ID 8620181, 10 pages, 0

Bài báo tạp chí Scopus

1. Thi Hanh Vo, Thi Duyen Le, Thi Nam Pham, Thi Thom Nguyen Thu Phuong Nguyen and Thi Mai Thanh Dinh, Electrodeposition and characterization of hydroxyapatite coatings dopedby Sr2+, Mg2+, Na+ and F− on 316L stainless steel, Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 9 (2018) 045001 (11pp), 0

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Võ Thị Hạnh, Phạm Thị Năm, Nguyễn Thị Thơm, Đỗ Thị Hải và Đinh Thị Mai Thanh, Tổng hợp điện hóa màng natri hydroxyapatit trên nền thép không gỉ 316L, Tạp chí Hóa học, 55, 3, 348-354, 2017

2. Lê Thị Duyên, Võ Thị Hạnh, Công Tiến Dũng, Đỗ Thị Hải, Phạm Thị Năm, Nguyễn Thị Thơm, Cao Thị Hồng, Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu khả năng xử lý Pb2+ trong nước của nanocomposit hydroxyapatit/chitosan, Journal of science of HNUE, Natural Sci, 62, 3, 3-9, 2017

3. Vo Thi Hanh, Pham Thi Nam, Dinh Thi Mai Thanh, Tổng hợp và đặc trưng màng hydroxyapatit pha tạp đồng trên nền thép không gỉ 316L, Journal of Science of HNUE, Natural Sci, 62, 3, 51-59, 2017

4. Võ Thị Hạnh, Lê Thị Duyên, Đỗ Thị Hải, Hà Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Thơm, Phạm Thị Năm và Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hóa lí của bột nano bari hydroxyapatit, Viet Nam Journal of science of HNUE, Natural Sci, 61, 4, 58-65, 2016

5. Võ Thị Hạnh, Lê Thị Duyên, Đỗ Thị Hải, Nguyễn Thị Thơm, Cao Thị Hồng, Ngô Thị Hồng Nga, Phạm Thị Năm và Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu khả năng xử lý ion Cadimi của nano Barihydroxyapatit, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53, 6A, 110-123, 2015

6. Nguyễn Thu Phương, Võ Thị Hạnh, Đỗ Thị Hải, Lê Thị Duyên, Phạm Thị Năm, Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu khả năng hấp thụ flo của hydroxyapatit pha tạp magie, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53, 4, 469-478, 2015

7. Vũ Thị Minh Hồng, Võ Thị Hạnh, Đặng Thanh Tùng, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Anh Tuấn, Nghiên cứu và chế tạo pha nền hoạt tính cho xúc tác FCC từ khoáng sản sét Bentonit thuận hải, Tạp chí Hóa học, 51, 4, 488-493, 2014

8. Vo Thi Hanh, Pham Thi Nam, Dinh Thi Mai Thanh, Preparation and characterization of strontium hydroxyapatite coatings on 316L stainless steel, Vietnam Journal of Chemistry, 55, 3e12, 346-350, 2017

9. Võ Thị Hạnh, Phạm Thị Năm, Đinh Thị Mai Thanh, Tổng hợp và đặc trưng màng đồng hydroxyapatit trên nền thép không gỉ 316L, Tạp chí Khoa học khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, 62(3), 51-59, 2017, 0

10. Lê Thị Duyên, Võ Thị Hạnh, Công Tiến Dũng, Đỗ Thị Hải, Phạm Thị Năm, Nguyễn Thị Thơm, Cao Thị Hồng, Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu khả năng xử lý Pb2+ trong nước của nanocomposit hydroxyapatit/chitosan, Tạp chí Khoa học khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, 62(3), 60-68, 2017, 0

11. Võ Thị Hạnh, Lê Thị Duyên, Phạm Thị Năm và Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu diễn biến điện hóa của vật liệu NaHAp/thép không gỉ 316L trong dung dịch mô phỏng dịch cơ thể người, Tạp chí Hóa học, 55(5E1,2), 114-119, 2017., 0

12. Vo Thi Hanh, Pham Thi Nam, Nguyen Thu Phuong, Nguyen Thi Thom, Le Thi Phuong Thao, Dinh Thi Mai Thanh, Electrodeposition and characterization of magnesium hydroxyapatite coatings on 316L stailess steel, Vietnam Journal of Chemistry, 55(5), 657-662, 2017, 0

13. Vo Thi Hanh, Pham Thi Nam, Nguyen Thu Phuong, Dinh Thi Mai Thanh, Electrodeposition of co-doped hydroxyapatite coatings on 316L stailess steel, Vietnam Journal of Science and Technology, 56 (01), 94-101, 2018., 0

14. Võ Thị Hạnh, Phạm Thị Năm, Lê Thị Duyên và Đinh Thị Mai Thanh, Ảnh hưởng của NaNO3 và H2O2 tới quá trình tổng hợp màng natri hydroxyapatit trên nền thép không gỉ bằng phương pháp điện hóa, Tạp chí Khoa học khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, 63 (3), 80-89, 2018, 0

15. Võ Thị Hạnh, Đỗ Thị Hải, Lê Thị Phương Thảo, Phạm Thị Năm và Đinh Thị Mai Thanh, Các đặc trưng hóa lý của màng hydroxyapatit pha tạp bạc trên nền thép không gỉ 316L, Tạp chí nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, số Đặc san CBES2, 40-46, 2018, 0

16. Đỗ Thị Hải, Võ Thị Hạnh, Lê Thị Duyên, Phạm Thị Năm và Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu quá trình trao đổi ion giữa màng hydroxyapatit và dung dịch bạc nitrat, Tạp chí nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, số Đặc san CBES2, 98-102, 2018, 0

17. Lê Thị Duyên, Lê Thị Phương Thảo, Đỗ Thị Hải, Võ Thị Hạnh, Công Tiến Dũng, Phạm Thị Năm, Nguyễn Thị Thơm, Cao Thị Hồng, Nguyễn Thu Phương, Lê Thị Sáu, Cao Thùy Linh, Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu khả năng xử lý Cu2+ trong nước bằng hạt hấp phụ hydroxyapatit, Tạp chí nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, số Đặc san CBES2,67-75, 2018, 0

18. Lê Thị Duyên, Lê Thị Phương Thảo, Đỗ Thị Hải, Võ Thị Hạnh, Phạm Tiến Dũng, Phạm Thị Năm, Nguyễn Thị Thơm, Cao Thị Hồng, Lê Thị Sáu, Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu khả năng hấp phụ Pb2+ dạng cột bằng hạt hydroxyapatit, Tạp chí xúc tác và hấp phụ, 7(2), 72-80, 2018, 0

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Vo Thi Hanh, Le Thi Duyen, Do Thi Hai, Pham Thi Nam, Nguyen Thi Thom, Nguyen Thu Phuong, Dinh Thi Mai Thanh, Electrodeposition and characterization of Mg2+, Sr2+, F-, Na+ co-doped hydroxyapatite coatings on 316L stailess steel, Processdings of 6th Asian Symposium on Advanced Materials, , 0

2. Le Thi Duyen, Le Thi Phuong Thao, Do Thi Hai, Vo Thi Hanh, Pham Thi Nam, Nguyen Thi Thom, Cao Thi Hong, Nguyen Thu Phuong, Dinh Thi Mai Thanh, Fabrication and characterization of adsorption hydroxyapatite granule for treatment Pb2+ ion, Processdings of 6th Asian Symposium on Advanced Materials, , 0

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Võ Thị Hạnh, Lê Thị Duyên, Vũ Thị Minh Hồng, Hà Mạnh Hùng, Phạm Thị Năm và Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu khả năng xử lý Pb2+ trong nước của bột nano bari hydroxyapatit, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2018), , 0

2. Lê Thị Duyên, Võ Thị Hạnh, Phạm Thị Năm, Cao Thị Hồng và Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu khả năng xử lý Cd2+ trong nước của nanocomposit Hydroxyapatit/Chitosan, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2018), , 0

Bài báo hội nghị ngành

1. Vo Thi Hanh, Le Thi Duyen, Do Thi Hai, Nguyen Thi Thom and Dinh Thi Mai Thanh, Study of absorption and ion exchange possibilities with heavy metal of barium hydroxyapatite nano powder, Hội thảo Khoa học Môi trường và Năng lượng, , 2015

Bài báo hội nghị trường

1. Võ Thị Hạnh, Phạm Thị Năm, Lê Thị Duyên, Nguyễn Thị Thu Hà, Đinh Thị Mai Thanh, Ảnh hưởng của natrinitrat tới quá trình tổng hợp màng natri hydroxyapatit trên nền thép không gỉ bằng phương pháp điện hóa, Hội nghị Quốc tế ESASGD trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2016

2. Nguyễn Thu Phương, Phạm Thị Năm, Nguyễn Thị Thơm, Võ Thị Hạnh, Lê Thị Duyên, Đỗ Thị Hải, Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu khả năng xử lý Flo trong nước của Hydroxylapatit pha tạp nhôm tổng hợp bằng phương pháp kết tủa hóa học, Hội thảo khoa học gắn kết Khoa học cơ bản với các lĩnh vực Mỏ-Địa chất-Dầu khí-Môi trường, , 2015

3. Lê Thị Duyên, Lê Đức Liêm, Đỗ Thị Hải, Võ Thị Hạnh, Đinh Thị Mai Thanh, Nguyễn Thu Phương, Phạm Thị Năm, Tổng hợp nano bari hidroxyapatit từ các nguyên liệu khác nhau bằng phương pháp kết tủa hóa học, Tuyển tập hội nghị NCKH trường Đại học Mỏ-Địa chất – lần thứ 21, , 2014

4. Hà Mạnh Hùng, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Thu Hà, Võ Thị Hạnh, Vũ Quốc Trung, Khả năng bảo vệ chống ăn mòn thép của màng poliprol tổng hợp trong môi trường axit 10-camphosunfonic bằng phương pháp điện hóa, Tuyển tập hội nghị NCKH trường Đại học Mỏ-Địa chất – lần thứ 21, , 2014

5. Võ Thị Hạnh, Nghiên cứu chế tạo vật liệu trao đổi cation từ sợi xenlulô hoạt hóa ứng dụng trong xử lý nước nhiễm chì, Tuyển tập hội nghị NCKH trường Đại học Mỏ-Địa chất – lần thứ 20, , 2012