Võ Thị Hạnh
ThS (NCS)Võ Thị Hạnh
Họ và tên Võ Thị Hạnh
Đơn vị Bộ môn Hóa
Năm sinh 1981
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 024 37 541 229
Số điện thoại di động 0982541229
Địa chỉ Email vothihanh@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Bộ

1. Chế tạo màng hydroxyapatit pha tạp một số nguyên tố vi lượng đáp ứng khả năng tương thích sinh học cao, Mã số VAST.ĐLT.01/15-16, Tham gia, Nghiệm thu 12/2016

2. Nghiên cứu ứng dụng vật liệu HAp thép không gỉ 316L đáp ứng yêu cầu làm vật liệu kết xương có khả năng tương thích sinh học cao áp dụng tại các Bệnh viện trên địa bàn Hà Nội, Mã số 01C-03/01-2015-2, Tham gia, Nghiệm thu 28/12/2016

3. Nghiên cứu thành phần hoá học và hoạt tính chống ung thư của cây bòn bọt (Glochidion eriocarpum), Mã số B2010-02-95, Tham gia, Nghiệm thu 6/2012

Cấp cơ sở

1. Tổng hợp, đặc trưng hóa lý của nano Bari hydroxyapatit và ứng dụng để xử lý một số kim loại nặng trong nước, Mã số T5-12, Chủ trì, Nghiệm thu 12/2015

2. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của màng polipirole pha tạp axit 10-camphosunfonic bằng phương pháp điện hóa ứng dụng bảo vệ chống ăn mòn thép CT3, Mã số T14-25, Tham gia, Nghiệm thu 12/2014

3. Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng hệ xúc tác axit đa mao quản trên cơ sở khoáng sét Việt Nam (Bentonit Thuận Hải) ứng dụng trong cracking cặn dầu Bạch Hổ, Mã số T13-36, Tham gia, Nghiệm thu 12/2013

4. Sử dụng sét Di Linh để tổng hợp nanocompositepolypryrole ứng dụng trong sơn chống ăn mòn thân thiện với môi trường, Mã số T12-47, Tham gia

5. Nghiên cứu chế tạo vật liệu trao đổi cation trên cơ sở xenlulo biến tính, Mã số T12-15, Chủ trì, Nghiệm thu 20/12/2012

6. Đánh giá và nâng cao độ bền chống ăn mòn khí quyển cho hợp kim đồng sử dụng trong chế tạo tượng đài lịch sử bằng phưng pháp xử lý hóa học, Mã số T34-09, Chủ trì, Nghiệm thu 12/2009

7. Khảo sát và đánh giá khả năng bảo vệ của các hệ sơn có chứa các loại bột gỉ đồng tự nhiên: atacamite, brochantite và đồng cacbonat bazơ, Mã số T22-08, Chủ trì, Nghiệm thu 12/2008

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Pham Thi Nam, Nguyen Thi Thom, Nguyen Thu Phuong, Vo Thi Hanh, Nguyen Thi Thu Trang, Vu Thi Hai Van, Trinh Hoang Trung, Tran Dai Lam, Dinh Thi Mai Thanh, Electrodeposition of substainable fluoridated Hydroxylapatite coatings on 316L stainless steel for application in bone implaint, Green Processing and Synthesis, 2016; 5:, 5, 499–510, 2016

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Võ Thị Hạnh, Phạm Thị Năm, Nguyễn Thị Thơm, Đỗ Thị Hải và Đinh Thị Mai Thanh, Tổng hợp điện hóa màng natri hydroxyapatit trên nền thép không gỉ 31L, Tạp chí Hóa học, 55, 3, 348-354, 2017

2. Lê Thị Duyên, Võ Thị Hạnh, Công Tiến Dũng, Đỗ Thị Hải, Phạm Thị Năm, Nguyễn Thị Thơm, Cao Thị Hồng, Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu khả năng xử lý Pb2+ trong nước của nanocomposit hydroxyapatit/chitosan, Journal of science of HNUE, Natural Sci, 62, 3, 3-9, 2017

3. Vo Thi Hanh, Pham Thi Nam, Dinh Thi Mai Thanh, Tổng hợp và đặc trưng màng hydroxyapatit pha tạp đồng trên nền thép không gỉ 316L, Journal of Science of HNUE, Natural Sci, 62, 3, 51-59, 2017

4. Vo Thi Hanh, Pham Thi Nam, Dinh Thi Mai Thanh, Preparation and characterization of strontium hydroxyapatite coatings on 316L stainless steel, Vietnam Journal of Chemistry, 55, 3e12, 346-350, 2017

5. Võ Thị Hạnh, Lê Thị Duyên, Đỗ Thị Hải, Hà Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Thơm, Phạm Thị Năm và Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng hóa lí của bột nano bari hydroxyapatit, Viet Nam Journal of science of HNUE, Natural Sci, 61, 4, 58-65, 2016

6. Võ Thị Hạnh, Lê Thị Duyên, Đỗ Thị Hải, Nguyễn Thị Thơm, Cao Thị Hồng, Ngô Thị Hồng Nga, Phạm Thị Năm và Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu khả năng xử lý ion Cadimi của nano Barihydroxyapatit, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53, 6A, 110-123, 2015

7. Nguyễn Thu Phương, Võ Thị Hạnh, Đỗ Thị Hải, Lê Thị Duyên, Phạm Thị Năm, Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu khả năng hấp thụ flo của hydroxyapatit pha tạp magie, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53, 4, 469-478, 2015

8. Vũ Thị Minh Hồng, Võ Thị Hạnh, Đặng Thanh Tùng, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Anh Tuấn, Nghiên cứu và chế tạo pha nền hoạt tính cho xúc tác FCC từ khoáng sản sét Bentonit thuận hải, Tạp chí Hóa học, 51, 4, 488-493, 2014

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị ngành

1. Vo Thi Hanh, Le Thi Duyen, Do Thi Hai, Nguyen Thi Thom and Dinh Thi Mai Thanh, Study of absorption and ion exchange possibilities with heavy metal of barium hydroxyapatite nano powder, Hội thảo Khoa học Môi trường và Năng lượng, , 2015

Bài báo hội nghị trường

1. Võ Thị Hạnh, Phạm Thị Năm, Lê Thị Duyên, Nguyễn Thị Thu Hà, Đinh Thị Mai Thanh, Ảnh hưởng của natrinitrat tới quá trình tổng hợp màng natri hydroxyapatit trên nền thép không gỉ bằng phương pháp điện hóa, Hội nghị Quốc tế ESASGD trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2016

2. Nguyễn Thu Phương, Phạm Thị Năm, Nguyễn Thị Thơm, Võ Thị Hạnh, Lê Thị Duyên, Đỗ Thị Hải, Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu khả năng xử lý Flo trong nước của Hydroxylapatit pha tạp nhôm tổng hợp bằng phương pháp kết tủa hóa học, Hội thảo khoa học gắn kết Khoa học cơ bản với các lĩnh vực Mỏ-Địa chất-Dầu khí-Môi trường, , 2015

3. Lê Thị Duyên, Lê Đức Liêm, Đỗ Thị Hải, Võ Thị Hạnh, Đinh Thị Mai Thanh, Nguyễn Thu Phương, Phạm Thị Năm, Tổng hợp nano bari hidroxyapatit từ các nguyên liệu khác nhau bằng phương pháp kết tủa hóa học, Tuyển tập hội nghị NCKH trường Đại học Mỏ-Địa chất – lần thứ 21, , 2014

4. Hà Mạnh Hùng, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Thu Hà, Võ Thị Hạnh, Vũ Quốc Trung, Khả năng bảo vệ chống ăn mòn thép của màng poliprol tổng hợp trong môi trường axit 10-camphosunfonic bằng phương pháp điện hóa, Tuyển tập hội nghị NCKH trường Đại học Mỏ-Địa chất – lần thứ 21, , 2014

5. Võ Thị Hạnh, Nghiên cứu chế tạo vật liệu trao đổi cation từ sợi xenlulô hoạt hóa ứng dụng trong xử lý nước nhiễm chì, Tuyển tập hội nghị NCKH trường Đại học Mỏ-Địa chất – lần thứ 20, , 2012