Vũ Thị Minh Hồng
TSVũ Thị Minh Hồng
Ủy viên BCH CĐ Khoa, Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Vũ Thị Minh Hồng
Đơn vị Công Đoàn Khoa học cơ bản, Bộ môn Hóa
Chức vụ Ủy viên BCH CĐ Khoa, Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 04 37 635 244
Số điện thoại di động 0988 287 110
Địa chỉ Email vuthiminhhong@humg.edu.vn