Vũ Thị Minh Hồng
GVC. TSVũ Thị Minh Hồng
Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Vũ Thị Minh Hồng
Đơn vị Bộ môn Hóa
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 04 37 635 244
Số điện thoại di động 024.38.383.600
Địa chỉ Email vuthiminhhong@humg.edu.vn