Vũ Thị Minh Hồng
GVC.TSVũ Thị Minh Hồng
Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Vũ Thị Minh Hồng
Đơn vị Bộ môn Hóa
Chức vụ Phó Trưởng bộ môn
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 04 37 635 244
Số điện thoại di động 024.38.383.600
Email vuthiminhhong@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)


 

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Phuong T. Dang, Hy G. Le, Giang T. Pham, Hong T. M. Vu, Kien T, Nguyen, Canh D. Dao, Giang H. Le, Hoa T. K. Tran, Quang K. Nguyen, Tuan A. Vu, Synthesis of Novel Nanostructured Catalysts for Pyrolysis of Biomass, International Journal of Chemical, Nuclear, Metallurgical and Materials Engineering, 8, 1286-1293, 2014

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Vũ Thị Minh Hồng, Đặng Thanh Tùng, Nguyễn Thu Hà, Phạm Tiến Dũng, Vũ Anh Tuấn, Nghiên cứu và chế tạo pha nền hoạt tính cho xúc tác FCC từ khoáng sét bentonit Thuận Hải, Tạp chí Hóa học,, Tập 51, 488- 493, 2013

2. Tuyet Phuong Dang, Gia Hy Le, Thi Thu Giang Pham, Trung Kien Nguyen, Duc Canh Dao, Thi Minh Hong Vu, Thi Thu Thuy Hoang, Thi Kim Hoa Tran and Anh Tuan Vu, Synthesis of advanced materials for bio-oil production from rice straw by pyrolysis,, Tạp chí ANS – IOP, 2011

3. Vũ Thị Minh Hồng, Đặng Tuyết Phương, Trần Thị Kim Hoa và Vũ Anh Tuấn, Phương pháp mới tổng hợp zeolit Y tinh thể kích thước nanomet, Tạp chí hoá học, 48, 417- 422, 2010

4. Vũ Thị Minh Hồng, Nguyễn Trung Kiên, Đào Đức Cảnh, Đặng Tuyết Phương, Vũ Anh Tuấn, Nghiên cứu điều chế xúc tác axit rắn trên cơ sở bentonit biến tính, Tạp chí hoá học, 49, 5AB, 653-658, 2011

5. Bùi Thị Lệ Thủy, Vũ Thị Minh Hồng, Sử dụng butyl metyl imidazol hydroxit làm dung môi và xúc tác cho quá trình glycol phân polyetylen terephtalat thải, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 4, 174 – 181, 2015

6. Bùi Thị Lệ Thủy, Vũ Thị Minh Hồng, Lê Anh Nhất (2016), , , T5, tr ., Glycol phân Polyethylene terephthalate sử dụng chất lỏng ion làm dung môi và xúc tác glycol phân nhựa loại của nhà máy Xơ Sợi Đình Vũ, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 5, 101 – 107, 2016

7. Vũ Thị Minh Hồng, Phạm Tiến Dũng, ổng hợp và nghiên cứu ảnh hưởng của pha phụ trợ xúc tác Zsm-5 trên nền bentonit thuận hải đến độ chuyển hóa của phản ứng cracking cặn dầu Bạch Hổ, Tạp chí Nghiên cứu KH&CN Quân sự, Số đặc san CBES2 -04-2018, 12-18, 0