Nguyễn Viết Hùng
GV.ThSNguyễn Viết Hùng
Bí thư Chi đoàn Cán bộ, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Viết Hùng
Đơn vị Chi đoàn cán bộ, Bộ môn Hóa
Chức vụ Bí thư Chi đoàn Cán bộ, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1982
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 043 8383600
Số điện thoại di động 0983 022 037
Email nguyenviethung@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Bộ môn Hóa P11-10, khoa Khoa học cơ bản, trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyen Hoang Nam, Nguyen Manh Ha, Nguyen Viet Hung., STUDY ELECTROLYTE BACKGROUND OF KCL-ACETATE BUFFER-NH4Ac FOR SIMULTANEOUSLY OF Zn2+, Cd2+, Cu2+, Pb2+ IN ACID MINE DRAINAGE-MAOKHE-QUANGNINH BY ANODIC STRIPING VOLTAMMETRY AT HANGING MERCURY DROP ELECTRODE, International Conference on Environmental Issues in Mining and Natural Resources Development (EMNR), 122, 2016

2. Le Thi Duyen, Do Thi Hai, Nguyen Viet Hung, Nguyen Thu Phuong and Dinh Thi Mai Thanh, THE FLUORIDATION BEHAVIOR OF HYDROXYAPATITE/CHITOSAN NANOCOMPOSITE SYNTHESIZED BY CHEMICAL PRECIPITATION METHOD, Hội thảo khoa học Môi trường và Năng lượng, , 2015

3. Nguyen Hoang Nam, Nguyen Viet Hung, Nguyen Manh Ha., Creating nitrogen modified TiO2 nano material by urea covered on laterite applying to treat oganic compound in wastwater, Hội thảo quốc tế Việt Nhật, , 2014

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Hoàng Nam, Đặng Thị Ngọc Thủy, Nguyễn Viết Hùng, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Lệ Thủy, Chế tạo vật liệu nano TiO2 biến tính phủ chất mang tro trấu và khảo sát hiệu quả xử lý các hợp chất của nitơ trong nước thải sinh hoạt trong điều kiện ánh sáng tự nhiên và bóng tối của vật liệu, Hội nghị Gắn kết khoa học cơ bản với khoa học trái đất lần thứ hai (CBES2), 23 - 34, 2018

2. Phạm Tiến Dũng, Lê Thị Phương Thảo, Lê Thị Duyên, Nguyễn Viết Hùng, Nguyễn Thu Phương, Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu khả năng xử lý Zn2+ trong nước của nanocompozit hydroxyapatit/chitosan, Hội nghị Gắn kết khoa học cơ bản với khoa học trái đất lần thứ hai (CBES2), 9 - 16, 2018

3. Nguyễn Viết Hùng, Công Tiến Dũng, Hoàng Thị Chung, Nguyễn Mạnh Hà, Nghiên cứu sản xuất ethanol bằng sự kết hợp giữa công nghệ hóa học và sinh học từ vỏ quả cà phê - Robusta ở tỉnh Lâm Đồng Việt Nam, Hội nghị Gắn kết khoa học cơ bản với khoa học trái đất lần thứ hai (CBES2), 42 - 48, 2018

Bài báo hội nghị trường

1. Lê Thị Duyên, Lê Đức Liêm, Nguyễn Viết Hùng, Công Tiến Dũng, Nghiên cứu khả năng phân tích đồng thời selenit và slenocystine bằng phương pháp Von – Ampe hòa tan, Hội nghị khoa học gắn kết khoa học cơ bản với các khoa học: Mỏ, Địa chất, Dầu khí và Môi trường – Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 42-49, 2015

2. Nguyễn Viết Hùng, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Mạnh Hà, Lê Đức Liêm, Nghiên cứu khảo sát nền điện li mới cho phép phân tích đồng thời Zn2+, Cd2+, Cu2+, Pb2+ bằng phương pháp Von – Ampe hòa tan., Tuyển tập hội nghị NCKH trường ĐH Mỏ-Địa chất lần thứ 21, , 2014